Webbplatsens överlägg

Starta företag, vilken företagsform ska man välja?

Att omvandla sitt djurintresse från en personlig hobby till ett företagande är inte ovanligt i Sverige. De flesta brukar då välja en Enskild firma, åtminstone i början, det är ofta men kanske inte alltid en bra företagsform. Nedan kommer vi att ta upp de vanligaste företagsformerna.

Man bör vara medveten om att väljer man Handelsbolag eller Enskild firma så är man ekonomisk personligt ansvarig, speciellt om företaget har större omsättning så kan det vara ett stort risktagande.

Olika företagsformer

Det finns en del olika sätt att driva företag på. Vilket du bör välja beror helt på vilken typ av företag du ämnar bedriva. Är det ett litet företag utan anställda och med en relativt liten omsättning, kan enskild firma vara vägen att gå. Handlar det om större företag kanske aktiebolag är vägen att gå, då bör man även anlita en redovisningsbyrå.

Aktiebolag

Aktiebolag, som bekant förkortas AB i Sverige, är en företagsform som gör att ägarna fråntas ett personligt ansvar för de förbindelser som bolaget har. Bolagsformen kommer ursprungligen från England och innebär också att antalet delägare är obegränsat.

Något annat som kännetecknar bolagsformen är att det krävs ett förhållandevis högt insatskapital för att få starta det. I Sverige är den summan 50,000 kronor. Insatsen var tidigare 100,000, men sänktes år 2010.

I princip alla länder, som har ett rättsväsende och ekonomi som anses fungera, erkänner möjligheten för personer att gå samman i bolag, och därigenom skapa en så kallad juridisk person. De här formerna kan variera men liknar mer eller mindre formen aktiebolag.

Handelsbolag

Ett handelsbolag drivs alltid av minst två bolagsmän (delägare). Delägarna kan både vara fysiska, såväl som juridiska personer. I ett handelsbolag är delägarna, till skillnad från vad som gäller i ett aktiebolag, personligt ansvariga för verksamhetens skulder och avtal.

Bolagsformen kommanditbolag är en typ av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det dock vara minst en delägare med ett ansvar som är begränsat, kallat kommanditdelägare. Det skall även finnas en delägare med ett obegränsat ansvar. Denne kallas för komplementär.

Enskild firma

Enskild firma, eller enskild näringsidkare som det också kalls, är en svensk bolagsform där det tillhörande organisationsnumret är detsamma som näringsidkarens personnummer.

Den som driver en enskild firma kallas för egenföretagare, och är till skillnad från vissa andra bolagsformer, personligen ansvarig för firmans skulder. I en enskild firma är idkarens ekonomi mycket nära sammankopplad med firmans.

I en enskild firma är ägaren en fysisk person, snarare än en juridisk sådan. Det här innebär vissa saker, bland annat att firman inte kan hyra en lokal, eller vara en del i en rättegång. Skulle det komma till en domstolsprocess, oavsett vad det handlar om, är det ägaren som fysisk person som är en part.

Källa: Ekonomijuridik