Webbplatsens överlägg

Så ser du hundförsäkringens totala kostnad

Vad kostar en hundförsäkring? Det beror delvis på vad man tittar på. För det är knappast enbart premien som bör vara i fokus. Några punkter som ofta nämns när hundförsäkring ska jämföras gällande prisnivå är:

Veterinärbelopp

Veterinärbelopp är den summa som du kan få ut i ersättning från försäkringen per år. Det är alltså totalsumma så med flera skador under samma år kan alltså man lätt slå i taket om det är för lågt. Många försäkringsbolag har valbara nivåer och ju högre belopp som väljs desto dyrare blir premien.

Här kan man även se på eventuell sänkning av försäkringsbeloppet över tid. Ett exempel är att beloppet sänks med 5000 kr varje år från att hunden är 8 år men det finns även bolag där sänkning inte alls sker. Karenstiden är generellt 20 dagar på veterinärvårdsförsäkringen även om det vid vissa tillfällen går att få bort dessa dagar och därmed ha försäkring utan karens.

Sjuk hund hos veterinären

Genom att välja lågt veterinärbelopp kan du få ner premien. Men det betyder ju självklart även att hunden får ett mindre ekonomiskt skydd.

Självrisken

Även självrisken brukar vara valbar på olika nivåer. På djurförsäkringar är det generellt ett fast belopp och ett rörligt belopp som ska betalas. Bland de hundförsäkringarna med lägst belopp hittas bland annat 1500 kr i fast avgift och 15% i rörlig avgift. Den rörliga avgiften grundar sig då på resterande belopp efter att den fasta betalats.

Inom självrisk bör man även se på självriskperiod. Med det menas inom vilken period som enbart en självrisk behöver erläggas. Om självriskperioden exempelvis är tre månader och försäkringen utnyttjas första januari (och självrisk erläggs) så behöver inte ny självrisk betalas om en skada uppstår redan i februari.

Självriskperioden påbörjas alltså den dagen som första skadan skett och under denna period betalas den enbart en gång. Däremot kan justeringar ske men den totala självrisken under denna period ska alltid bara spegla kostnaden för ett av skadetillfällena.

Sjuk hund nedbäddad

Premien

Premien är den faktiska kostnaden för försäkringen. Priset som är enklast att jämföra är årspremie även om många bolag anger vad det kostar per månad eller kvartal. Då alla hundförsäkringar i Sverige ger ett bra försäkringsskydd kan man alltså jämföra flera hundförsäkringar och sedan välja den med lägst premie.

Samtidigt måste man se på helheten. Är exempelvis självrisken hög och det är en kort själviskperiod blir det kanske dyrare i längden även om man väljer en försäkring med låg premie. Dessutom skiljer det självklart mellan de olika försäkringsbolagen kring vad som ingår gällande bland annat nivå på veterinärvårdsförsäkringen samt om rehabilitering och ersättning för medicin ingår.